Päihdeterapia

Päihdeterapia

Päihdeterapia on alkoholiongelman ja alkoholiriippuvuuden hoitomuoto, joka sopii sinulle silloin kun haluat vapautua ongelmasta ja olet valmis tavoitteelliseen työskentelyyn saavuttaaksesi myönteisiä muutoksia elämääsi.

Työskentely pohjaa lyhytterapeuttisiin menetelmiin ja vuosien mittaan kertyneeseen käytännön kokemustietoon. Olennaisena osana myönteistä muutostyöskentelyä on tasa-arvoisuuteen perustuva yhteistyösuhde, jossa korostuu tilanteesi yksilöllinen huomiointi. Tavoitteet ja työskentely räätälöidään muutostoiveisiisi sopiviksi. Tavoitteet antavat suunnan muutokselle ja muutos mahdollistuu omassa arjessasi tekemiesi valintojen ja tekojen myötä.

Muutoksen alulle saattamiseksi tarvitaan tunteiden kuulemista, ajatusten ja uskomusten ravistelua sekä konkreettista toiminnan uudelleen suuntaamista. Työskentelyssä hyödynnetään voimavaroja, vahvuuksia ja aiempia onnistumiskokemuksia. Muutostoiveisiin etsitään yksilöllisiä toimintamalleja, keinoja, oivalluksia ja intoa. Fokus on siinä, mikä on sinulle tärkeää ja merkityksellistä elämässäsi.

Menneisyyttä ei voi muuttaa. On järkevää keskittää suurin osa työskentelyn painopisteestä nykyhetkeen ja tulevaan. Menneisyyden tarinaa voidaan tutkia voimavarakeskeisestä näkökulmasta.

Asiakkaat kuvaavat positiivisia muutoksiaan mm.

• lisääntyneenä itsehallintana
• ajattelun ja tunne-elämän joustavuutena
• vapautumisena rajoittavista asenteista
• muuttuneena kuvana itsestä
• uusina näkökulmina asioihin
• toimijuutena ja vaikuttamismahdollisuuksina
• lisääntyneenä hyvinvointina
• parempana elämänlaatuna
• luottamuksen palautumisena
• uusina toimintatapoina
• toimivina ihmissuhteina
• rohkeutena muuttaa elämää

Muutos ei ole tullut kenellekään annettuna. Jokainen on sen itse ansainnut.

Tule keskustelemaan alkoholiin liittyvistä haasteistasi ja muutostoiveistasi ammattilaisen kanssa. Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja olen vaitiolovelvollinen. En tee käynneistä kirjauksia tietojärjestelmiin. Päihdeterapiassa kertaviikkoisten tapaamisten määrä on asiakaskohtainen.

Ota yhteyttä