MUUTOSVALMENNUS

Alkoholinkäytön tai riippuvuutta aiheuttavan toiminnan vähentäminen tai lopettaminen lyhytaikaisesti ei välttämättä ole edes vaikeaa. Saavutetun ja toivotun tilanteen ylläpitäminen on usein paljon haasteellisempaa. Pitkäkestoinen muutos ei toteudu pelkän tahdonvoiman varassa, eikä tarvitsekaan.

Muutosvalmennuksen tarkoituksena uusien ajattelu ja toimintamallien vieminen luontevaksi osaksi omaa elämää. Keskeinen elementti muutoksessa on sisäinen muutos ajatuksissa, tunteissa, asenteissa ja uskomuksissa. Muutos on prosessi, joka tulee todeksi tekoina ja valintoina.

Lähtökohtana on ratkaisukeskeinen, tavoitteellinen ja motivoiva toimintatapa. Keskitytään niihin asioihin, jotka vievät kohti muutostavoitettasi ja auttavat halutun tilanteen säilymistä pitkäkestoisesti. Muutos on mahdollisuus ja mahdollista jokaiselle.