LÄHEISRIIPPUVUUS

Läheisriippuvuus on termi, jota käytetään kuvaamaan liiallista riippuvuutta toisista ihmisistä.
Läheisriippuvaisen ongelmana on omien rajojen häviäminen suhteessa muihin. Omat tunteet jäävät huomiotta ja keskiöön nousee toisen miellyttäminen. Läheisriippuvaiselle ihmiselle auttaminen ja toisista huolehtiminen on tapa olla olemassa.

Tommy Hellsten on määritellyt läheisriippuvuuden näin ”Läheisriippuvuus on sairaus tai sairaudenkaltainen tila, joka syntyy, kun ihminen elää jonkin hyvin voimakkaan ilmiön läheisyydessä, eikä kykene käsittelemään tätä ilmiötä persoonallisuudessaan vaan sopeutuu sen olemassaoloon.”

Tällainen voimakas ilmiö voi olla esimerkiksi alkoholismi perheessä. Alkoholiongelma koskettaa aina koko perhettä ja vaikuttaa haitallisesti mm. lapsen psyykkiseen kehitykseen ja kykyyn luoda ihmissuhteita.

Usein läheisriippuvainen haluaa uskoa toisesta hyvää vaikka, toinen on yhä uudestaan osoittanut, ettei ole luottamuksen arvoinen. Hän antaa aina uusia mahdollisuuksia, uhrautuu ja tukee, suojaa ja peittelee. Läheisriippuvuuteen voi liittyä toiseen takertuminen ja kontrollointi, josta seuraa riitaa, syyllistämistä ja syyllistymistä.

Läheisriippuvuutta ei ole normaali läheisyyden tarve, yhteenkuuluvuuden tunne ja sitoutuminen toiseen. Läheisriippuvuudessa on kyse vaikeudesta tunnistaa omia ja toisen rajoja, omia tarpeitaan ja toiveitaan.

Perheessä, jossa alkoholiongelma on läsnä, läheisen on tärkeää ymmärtää, ettei hän ole syyllinen toisen ihmisen alkoholiongelmaan. Alkoholiriippuvainen on aina itse vastuussa teoistaan ja tarvitsee ulkopuolista apua ongelmansa hoitoon.

Läheisriippuvuudesta toipumisessa ensimmäinen askel on ongelman tunnistaminen ja tiedostaminen. Muutos alkaa pienistä korjaavista liikkeistä ja itsensä hyväksymisestä. Ota yhteyttä, jutellaan!