Alkoholiriippuvuus

Alkoholiriippuvuus

Alkoholiriippuvuus voi koskettaa ketä tahansa. Ammatista, sukupuolesta, koulutuksesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Alkoholiongelma ei välttämättä näy ulospäin, eikä se liity älykkyyteen. Ongelma on voinut edetä jo pitkälle, vaikka ulkoiset puitteet olisivatkin kunnossa.

Kaikissa riippuvuuksissa yhteinen tekijä on aineen tai tietyn toiminnan kyky lisätä dopamiinitasoa aivoissa. Jotkut ihmiset ovat herkempiä neurobiologisille muutoksille ja ovat siten myös haavoittuvampia riippuvuuksien syntymiselle. Riippuvuus on ihmiselle ristiriitainen asia. Toisaalta se tuo välittömiä mielihyvän tuntemuksia, toisaalta siitä koituu haittaa sekä itselle että toisille.

Alkoholiriippuvuuteen liittyy pakonomainen tarve käyttää alkoholia tai saavuttaa tietty tunnetila. Siihen liittyy myös heikentynyt kyky hallita juomisen aloittamista, lopettamista tai määriä ja alkoholinkäytön jatkaminen haitoista huolimatta. Sananmukaisesti riippuvainen ihminen ei ole vapaa.

Alkoholiriippuvuudesta on mahdollista päästä irti. Tämä edellyttää ongelman myöntämistä ja päätöstä tehdä asialle jotakin, sekä omaa aktiivista otetta muutostyöskentelyyn.

Päihdeterapiasta saat apua, tukea ja keinoja alkoholiriippuvuudesta vapautumiseen. Hyödyt lyhytterapeuttisesta muutostyöskentelystä, kun tunnistat riippuvuuden, haluat päästä siitä eroon ja olet valmis tavoitteelliseen työskentelyyn.

Päihdeterapiassa jakson pituus ja sisältö rakentuu yhdessä keskustellen ja edeten kunkin asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä