ALKOHOLIRIIPPUVUUS

Alkoholiriippuvuus eli alkoholismi on etenevä neurobiologinen sairaus, jossa mieli ja elimistö tulee riippuvaiseksi alkoholista. Jatkuvan juomisen seurauksena aivoissa tapahtuu muutoksia ja alkoholista tulee yhä tärkeämpi toimintaa ohjaava tekijä. Riippuvuus etenee hiljalleen ja siksi sen tuomia muutoksia voi olla vaikea itse havaita.

Alkoholiriippuvuudelle on ominaista voimakas halu käyttää alkoholia. Heikentynyt kyky hallita juomisen aloittamista, lopettamista tai määriä. Kasvanut toleranssi. Muiden mielihyvänlähteiden jääminen sivuun. Alkoholin käytön jatkaminen haitoista huolimatta ja vieroitusoireet.

Alkoholiriippuvainen on usein aivan tavallinen työssäkäyvä perheellinen ihminen, jonka elämää, ajattelua ja toimintaa ohjaavaksi tekijäksi alkoholinkäyttö on muodostunut.

Päihdeterapiasta saat apua alkoholiriippuvuuteen. Ota yhteyttä ja tule keskustelemaan, suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin päihdehoito ja muutosvalmennus ohjelma. Onnistuneen muutosprosessin jälkeen huomaat eläväsi nautinnollista ja mielekästä elämää.